Villqist, Ingmar (Polsko)

Ingmar Villqist je umělecké jméno jednoho z nejvyhledávanějších současných polských dramatiků Jaroslawa Swierszcze - historika umění, výtvarného teoretika a kritika narozeného v roce 1960 v Chorzówe, který nyní působí mimo jiné na varšavské katedře teorie a dějin umění, vede semináře pro mladé dramatiky a spolupracuje s divadlem v Poznani. Ke skandinávskému prostředí odkazuje nejen jeho švédsky znějící pseudonym, ale rovněž způsob psaní her, neboť vychází z toho, že všechno důležité se musí odehrát a zaujmout své místo předtím, než se zdvihne opona tak, aby divák sledoval především důsledky a závěr předcházejícího jednání. Ve svých dramatech si pohrává s nejrůznějšími zvyklostmi a dramatickými formami, jeho experimenty však spojuje zájem o postavy, které umís?uje pokaždé do jiného prostředí. Divadelní kritik Roman Pawlowski ho zařadil mezi nejnadějnější dramatiky 21. století, protože je přesvědčen, že tento talentovaný autor píšící o základních lidských emocích, jakými jsou láska, nenávist a strach ze smrti, může představit nový způsob myšlení o lidech.     Mezi jeho hry pro divadlo patří především: cyklus aktovek Bez kyslíku (Beztlenowce) – k dispozici v DILIA, Oskar a Ruth (Oskar a Ruth), Sedící na zídce (Siedzacy na murku), Krysy (Szczury), Helverova noc (Noc Helvera).