Rahnev, Elin (Bulharsko)

Elin Rahnev se narodil v roce 1968 v Sofii. Vystudoval speciální pedagogiku a zároveň režii na Akademii v Sofii. Pracoval jako redaktor, scénárista v televizi a od roku 2006 jako kmenový autor Satirického divadla Aleka Konstantinova. Jeho divadelní tvorba je nejen hrou metaforických konstrukcí, ale i uměním obsahujícím globální pravdy o lidské existenci. Jeho Fazole, Ionescovo okno a monodrama Flaubert předvádějí v různých žánrech a stylistických rovinách svéráznou osobní estetiku. Jeho hry mají lyrický podtext, intimní, bolestné sdělení o šílenství ve světě, o nedosažitelnosti a pomíjivosti krásy v něm. Jeho hry byly přeloženy do více než dvaceti jazyků.