Dennig, Constanze (Rakousko)

Constanze Dennig se narodila v roce 1954 v Linci. Hra Exstasy Rave je jejím debutem a zároveň raketovým úspěchem. Matka dvou dětí pracuje od roku 1987 jako psychoterapeutka a odborná lékařka na psychiatrii a neurologii v Grazu. Je autorkou filmových scénářů, několika románů a v poslední době se věnuje psaní divadelních her. DILIA nabízí její hry Exstasy Rave, Phantomschmerz a Homo Touristicus.