Lindholm, Tobias

*(05.07.1977)
<?php echo $this->item->title; ?>

Dánský filmový scenárista a režisér. Spolupracoval s Thomasem Vinterbergem na filmu Hon.