Ekobuňka, JAMU (Česká republika)

<?php echo $this->item->title; ?>

Ekobuňka JAMU je neformálním sdružením studentů a studentek Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně se zájmem o propojování environmentální problematiky a umělecké tvorby.

Vznikla v roce 2019 v návaznosti na iniciativu Univerzity za klima s cílem rozšířit povědomí o tzv. třetí roli univerzit (společensko-etické působení) v souvislosti s ochranou klimatu, šetrným a uvědomělým přístupem k životnímu prostředí a poučeností v oblasti environmentální problematiky na půdě JAMU. Zakládající členové Ekobuňky následně vstoupili do diskuze s děkanem a akademickým senátem Divadelní fakulty ohledně udržitelného provozu fakulty, jejíž výsledky byly reflektovány ve strategickém záměru fakulty.

Dalšími aktivitami Ekobuňky jsou aktivity směřované na studenty školy: pořádání přednášek a diskuzí s umělci pracujícími s environmentálními problémy, produkce a následné projekce audiovizuálních snímků s touto tematikou a otevřené neformální schůzky nad konkrétními tématy (např. nad současným environmentálním dramatem).

V akademickém roce 2021/2022 došlo k výměně členů kolektivu. Změnily se také jeho cíle. Společně jsme dospěli k rozhodnutí, že chceme nyní soustředit naši činnost primárně k péči o komunitní aspekt fakulty, vyměňovat si navzájem umělecké zkušenosti i teoretické znalosti a stát se nehierarchickým tvůrčím kolektivem. Pracujeme metodou kolektivního psaní a již jsme takto společně vytvořili dva texty (z nichž jeden se dostal do finále Ceny Evalda Schorma za rok 2021).

Jejich hra F.E.E.L. získala 3. místo v soutěži o Cenu Evalda Schorma za rok 2021.