Coward, Noel (Velká Británie)

Noel Coward (1899-1973) Noel Pierce Coward se narodil roku 1899 v chudé rodině neúspěšného prodavače pián. Jako dítě byl Coward přirozeným hercem, zpíval a tančil hostům, kteří chodili na navštěvu k jeho rodičům. Měl pouze základní vzdělání, ale divadelní profese se ujal velmi rychle; hrál v různých dětských představeních. Jeho jednání a šarm mu otevřely dveře do vyšších, zámožných kruhů, z nichž se později rekrutovali jeho mecenáši. Svým jednáním a šarmem vyhrál vstup do zámožných kruhů a byl vzat pod křídlo různých bohatých lidí. Životem vyšší, bohaté společnosti se tématicky inspiroval ve svých hrách. Když v roce 1914 začala první světová válka, byl Coward příliš mlád, a proto pokračoval v budování své profesionální dráhy, poprvé se například objevil jako herec ve filmu Hearts of the World. Ve chvíli, kdy se v roce 1918 jeho kariéra začala slibně vyvíjet, musel narukovat. Posléze herectví opustil a začal se věnovat dramatické tvorbě. Houževnatě pracoval na publikaci svých her a napsal hru The Vortex, která se věnovala tématice sexu a užívaní drog ve vyšších třídách. Byl donucen ji sám uvést, neboť ho všechna divadla odmítla. Potupem času se však stával čím dál tím úspěšnějším a uznávanějším dramatikem. Jeho slavná hra Private Lives byl dokonce zfilmována a v roce 1930 získala Academy Award. Po vypuknutí druhé světové válce napsal spoustu úspěšných her, např. velmi populární Blithe Spirit, ale po válce se začaly objevovat kritické hlasy, požadující realismus. Nouze a vysoké daně ho donutili odstěhovat se na Jamaicu. Později však dosáhl popularity v Americe, především díky vlastní show v Las Vegas a práci pro televizi. Noel Coward, kterému byl v sedmdesáti letech udělen rytířský stav, zemřel v roce 1973.