Anouilh, Jean (Francie)

Jean Anouilh (1910-1987) se narodil v Cérisole, malé vesnici nedaleko Bordeaux. Jeho otec byl krejčí, matka pianistka a sám Anouilh s oblibou prohlašoval, že divadelní hry musí být solidní a účinné jako dobrá řemeslná práce. Během studia práv na pařížské Sorbonně začíná pracovat v reklamním průmyslu, kde zdokonaluje svůj talent vymýšlet pointy a gagy.
    V roce 1932 se stává tajemníkem u vedoucího režiséra své doby Louise Jouveta. V tomtéž roce začíná Anouilhova kariéra dramatika. Zde se setkává s Jeanem Giraudouxem, jehož hry mladého dramatika okouzlí a stanou se velkou inspirací pro jeho právě se rodící literární styl. Během následujících let dokončuje hned několik her a přichází první poměrně značný úspěch s Byl jednou jeden vězeň. Zlomovým okamžikem v kariéře je ale uvedení Cestujícího bez zavazadel roku 1937 v režii Georgese Pitoëfa. V období let 1946-1962 neproběhla ve Francii sezóna, kdy by nebylo ve světové premiéře uvedeno některé z jeho děl. Roku 1946 má v Théâtre de l‘Atelier premiéru Romeo a Jana. Inscenace se dočká sto čtyřiceti repríz. Po válce se Anouilh stává nejúspěšnějším evropským dramatikem. Ve Spojených státech získává slávu díky svým „kostýmovaným hrám“, které začíná psát kolem roku 1950. Sem patří Skřivánek (1952), který je autorovým zpracováním osudu Jany z Arku. Dnes je názor na jeho dílo sporný a bývá považován jak za překonaného a povrchního bulvárního autora, tak i za mistrného dramatika.
    Anouilh své hry s oblibou lokalizuje do historických kulis a konflikty staví zejména na protikladech chudoby a bohatství, mládí a stáří, věrnosti a pomíjivosti, iluze a realistického pohledu, seberealizace a nesvobody, odvozených z našich pout rodinných, společenských a historických. Dramatický potenciál poskytuje věčný rozpor mezi čistotou, láskou, ideály a banalitou, rutinou, všednodenností, sobectvím. Tyto protiklady ztělesňují kontrastní postavy, které obratný autor lapá do pastí šálivých her a komických výstupů plných ironických šlehů a glos. 
    DILIA nabízí v českých překladech následující Anouilhovy hry: Valčík toreadorů, Zlodějský ples, Ardéla neboli Kopretina, Eurydika, Cestující bez zavazadel, Zkouška aneb Potrestaná láska, Chudák Bitos, Miláček Ornifle, Tomáš Beckett aneb Čest boží, Romeo a Jana, Julián, Drahý Antoine, Pan Barnett, Pozvání na zámek, Skřivánek, Scénář, Médea, Antigona, Ředitel opery, Červené rybičky aneb můj otec je hrdina, Drazí ftáci.