Danzer, Matouš (Česká republika)

*(1994)
<?php echo $this->item->title; ?>

Absolvent oboru tvůrčí psaní na Literární akademii Josefa Škvoreckého v Praze, kde byli jeho pedagogy například Arnošt Goldflam, Markéta Bidlasová nebo Radek Malý. Od divadelní sezony 2017/2018 je kmenovým dramaturgem Divadla Lampion v Kladně. V minulosti spolupracoval také s Divadlem Puls a s Pidivadlem. Kromě dramaturgie se věnuje vlastní literární tvorbě a překládá divadelní texty ze španělštiny.