Tardieu, Jean (Francie)

*(1903) - †(1995)
<?php echo $this->item->title; ?>

byl francouzský básník a dramatik. Ve svých textech klade důraz na hravost, rytmus a melodii.

Dílo (Oeuvres de Jean Tardieu, Gallimard, 1596 s.), Lettres croisées 1923-1958 (Gallimard, 430 s.), Milovník divadla (L´Amateur de théâtre, Gallimard, 250 s.), sborník Dada (Mango, 44 s.), příloha časopisu Poésie.