Glancová, Alžběta (Česká republika)

*(1990)
<?php echo $this->item->title; ?>

Narodila se v Praze. Studovala překladatelství a tlumočení z angličtiny a občas odbíhala na semináře judaistiky a základů hebrejštiny. Přes četbu amerických židovských autorů se dostala ke studiu hebraistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Kromě studia se věnuje překladům a občasnému tlumočení.

V roce 2019 obdržela čestné uznání v soutěži o Cenu Jiřího Levého za překlad hebrejského románu - Ido Gefen: Jeruzalémská pláž