Kinská , Martina (Česká republika)

<?php echo $this->item->title; ?>

Martina Kinská (* 1978) je dramaturgyně a autorka. Absolvovala magisterské studium činoherní režie a dramaturgie na Divadelní fakultě AMU v Praze; tamtéž o rok později završila magisterský program oboru teorie a kritika činoherního divadla. Již během studií působila v profesionálních divadlech. Vedle divadla se věnuje také filmové dramaturgii a scenáristice. Od roku 2005 je dramaturgyní Švandova divadla, pro které adaptovala řadu klasických předloh (např. Krysaře Viktora Dyka, 2016 aj.). V roce 2017 hostovala jako dramaturgyně v Městském divadle Brno (Žítkovské bohyně na motivy románu Kateřiny Tučkové). Je také autorkou operního libreta Slavík a růže (2012, hudba Jiří Hájek). V roce 2015 měla premiéru její první celovečerní hra Pankrác '45, v níž se ve stejnojmenné věznici setkává na konci druhé světové války pět významných žen. Tato hra získala v roce 2016 2. – 3. místo v soutěži o Cenu divadelní kritiky za nejlepší poprvé uvedenou českou hru a byla roku 2018 v podobě scénického čtení uvedena v New Yorku na festivalu Rehearsal for Truth Theater Festival ve spolupráci Českého centra New York a The New School of Drama. Tímto textem debutovala také jako režisérka. Na režijní práci navázala v roce 2018 inscenací Obraz Doriana Graye ve vlastní adaptaci (spoluautorkou konceptu inscenace byla Miřenka Čechová). V témže roce režírovala s úspěchem další inscenaci Agent tzv. společenský (v rámci spolku Testis, uváděno ve Studiu Švandova divadla), jejíž textovou předlohu napsala ve spolupráci s Radkem Schovánkem a která získala v roce 2019 Cenu Marka Ravenhilla za nejlepší inscenaci současné české hry.