Sarkola, Milja (Finsko)

<?php echo $this->item->title; ?>

Finská režisérka a dramatička. Ve svých dílech zkoumá témata jako narcismus, rodičovství, sexualita a stírání hranic mezi veřejným a soukromým. Vystudovala finskou divadelní akademii (2006) a od té doby režírovala celou řadu her v profesionálních divadlech. Psaní her Sarkola pojímá jako zkoumání určitého problému. Sarkola je uměleckou šéfkou v helsinském divadle Theatre Takomo.