Oda, Milena (Česká republika)

Milena Oda Narodila se v roce 1975 v Jičíně, žije v Berlíně. Působí jako překladatelka a tlumočnice, píše německy, prózu a divadelní hry. Dramaturgicky spolupracuje s divadly v Klagenfurtu a Düsseldorfu. Studovala na Heinrich Heine Universität v Düsseldorfu (2001-2003, francouzština-italština), FF UP v Olomouci (1993-2001, germanistika-historie), v Mozarteuu v Salcburku (1999-2000, obor režie-dramaturgie). Absolvovala studijní pobyty na univerzitách v Salcburku a Klagenfurtu (1999-2001). Studia zakončila diplomovou prací „Próza Thomase Bernharda“. Získala Cenu poroty v mezinárodní literární soutěži německy mluvících autorů a autorek Open Mike v Literaturwerkstatt v Berlíně (2002). V roce 2004 byla navržena na podpůrnou cenu města Düsseldorf za literaturu, v lednu a únoru tohoto roku získala stipendijní pobyt v Nezávislém Literárním domě Kerms. Za hru Pěkné vyhlídky byla v roce 2004 nominován na Cenu Nadace Alfréda Radoka a dále je čerstvou držitelkou ceny „Literatufestival Marguarite d `Or“ ve Vídni.