ter Harmsel Havlíková, Veronika (Česká republika)

(*1972) vystudovala nederlandistiku v Praze, od roku 1997 překládá nizozemsky píšící autory, v rámci sdružení Ne-Be a společnosti Nederlandse Taal en Cultuur se aktivně zasazuje o šíření nizozemské a vlámské kultury u nás, v současnosti působí také na Univerzitě Palackého v Olomouci.