Druhy děl v kolektivní správě DILIA

DILIA vykonává kolektivní správu autorských práv pro tyto druhy děl:

  • literární,
  • dramatická,
  • hudebně dramatická,
  • choreografická,
  • pantomimická,
  • audiovizuální,*
  • díla vědecká včetně děl kartografických a 
  • díla dabingových režisérů, kteří jsou autory mluvené složky audiovizuálních děl v jiném jazyce **.

* autorem audiovizuálního díla je ve smyslu § 63 AZ jeho režisér.
** kolektivní správa práv dabingových režisérů se vztahuje pouze na ty režiséry, kteří jsou současně autory tzv. režijní úpravy.