Jak ohlásit svá díla do evidence kolektivní správy

V článku naleznete informace o možných způsobech, jak ohlásit svá díla do evidence kolektivní správy.

Odměny inkasované DILIA při výkonu kolektivní správy mohou být autorovi nebo jinému nositeli práv v daném kalendářním roce vyplaceny pouze v případě,  že  autor/nositel práv díla:

  • řádně a včas ohlásí
  • garantuje své autorství (autor), resp. majetková práva k těmto dílům (dědic, jiný nositel práv)

V ohláškách děl je tedy třeba vyplnit veškeré povinné údaje a doručit je do DILIA do 31. prosince kalendářního roku, za který dochází k rozúčtování odměn (tj. např. do 31. 12. 2017 pro rozúčtování odměn inkasovaných DILIA v roce 2017).

Upozorňujeme, že před podáním ohlášek je třeba uzavřít s DILIA Smlouvu o pověření výkonem kolektivní správy nebo podepsat Přihlášku k evidenci do kolektivní správy DILIA.

DILIA umožňuje zaslání ohlášek v elektronické podobě prostřednictvím internetu. Vyplnění potřebných údajů o dílech a jejich zaslání do DILIA lze provést na webovém portálu DILIA pro autory/nositele práv.

Pro více informací o elektronických ohláškách klikněte zde.

Pro přihlášení na webový portál a vyplnění ohlášek klikněte zde.

Autoři, kteří možnosti vyplnit ohlášky přes internet využít nechtějí, mohou samozřejmě nadále využít papírových ohlášek DILIA. Jejich formuláře naleznete v části Ke staženi/kolektivní správa/autoři.  

V případě dotazů a nejasností Vám ochotně pomohou:

Alena Novotná

literatura/audio

266 199 815
novotna@dilia.cz

Radka Pacáková

audiovize

266 199 825
pacakova@dilia.cz