Veřejná čtení slovesných děl

Veřejná čtení slovesných děl

DILIA pro provozovatele živého nedivadelního provozování díla, pokud takové provozování nesměřuje k dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu (dále jen "veřejná čtení"), licencuje užití slovesných děl. Činí tak v rámci tzv. rozšířené kolektivní správy (tj. podle § 97e odst. 4 písm. e) zákona č. 121/2000 Sb, autorského zákona) hromadnou smlouvou uzavřenou s provozovatelem.

Hromadnou smlouvou DILIA poskytuje ze zákona oprávnění k užití těchto děl nekomerčním veřejným čtením za všechny nositele práv, tedy i těch, kteří s DILIA nemají uzavřenu „smlouvu o pověření výkonem kolektivní správy“.

Největší výhodou pro provozovatele veřejného čtení tedy je, že nemusí pracně získávat souhlas od všech autorů, jejichž díla bude užívat, ale uzavřením hromadné smlouvy získá souhlas s užitím děl naprosté většiny autorů. Výjimkou jsou jen autoři, kteří účinky takové hromadné smlouvy vyloučí, od nich pak musí provozovatel případně získat souhlas individuálně.

Výše odměny je stanovena přílohou hromadné smlouvy, na základě sazebníku.

Sazebník naleznete v sekci ke stažení v části uživatelé/veřejná čtení.

Máte-li zájem o užití slovesných děl nekomerčním veřejným čtením, kontaktujte níže uvedenou zaměstnankyni DILIA:

Eva Petrová

referentka - nakladatelé, knihovny

266 199 831
petrova@dilia.cz