Licencování osiřelých děl

DILIA v rámci výkonu kolektivní správy licencuje užití osiřelých děl.

Osiřelým dílem rozumíme v souladu s § 27a autorského zákona (dále jen „AZ“) dílo, jehož autor není určen a nalezen ani po provedení důsledného vyhledávání ve smyslu § 27b AZ.

Tedy konkrétně:

  • dílo, u nějž není známo jméno autora
  • dílo, kde je známo jméno autora, ale není znám kontakt na něj
  • dílo, kde je známo jméno autora i jeho dědiců, ale není znám kontakt na ně či na některé z nich
  • dílo, kde nejsou známi dědicové po zemřelém autorovi či někteří z nich

Seznam osiřelých děl, u kterých již proběhlo důsledné vyhledávání a k nimž DILIA spravuje práva, naleznete zde.

Pokud máte zájem užít dílo ze seznamu osiřelých děl nebo máte zájem užít dílo, o němž se domníváte, že je dílem osiřelým ve smyslu autorského zákona, obraťte se na zaměstnankyni DILIA uvedenou níže.

Barbora Chovancová

centrální správa dat

266 199 834
chovancova@dilia.cz