Rádia

DILIA pro rozhlasové vysílatele v rámci kolektivní správy licencuje užití slovesných děl. Činí tak v rámci tzv. rozšířené kolektivní správy (tj. podle § 97e autorského zákona č. 121/2000 Sb.) hromadnou smlouvou uzavřenou s vysílatelem.

Hromadnou smlouvou DILIA poskytuje ze zákona oprávnění k rozhlasovému vysílání těchto děl za všechny nositele práv, tedy i těch, kteří s DILIA nemají uzavřenu „smlouvu o výkonu kolektivní správy“.

Největší výhodou pro vysílatele tedy je, že nemusí pracně získávat souhlas od všech autorů, jejichž díla bude užívat, ale uzavřením hromadné smlouvy získá souhlas s užitím děl naprosté většiny českých a slovenských autorů. Výjimkou jsou jen autoři, kteří účinky takové hromadné smlouvy vyloučí, od nich pak musí vysílatel případně získat souhlas individuálně.

Výše odměny je stanovena přílohou hromadné smlouvy, a to po zohlednění způsobu vysílání (vzduchem, internetem, simulcasting apod.) a rozsahu vysílání.

DILIA dále v oblasti užití audio podoby slovesných děl licencuje i jejich užití streamováním či stahováním.

Příslušné aktuální sazebníky pro rok 2023 naleznete v sekci ke stažení v části uživatelé/rádia.

Máte-li zájem o užití slovesných děl ve vašem vysílání či na webu, kontaktujte níže uvedenou zaměstnankyni DILIA:

Lenka Kubšová

referentka - rozmnožovací služby, rozhlas

266 199 864
kubsova@dilia.cz