DVD a videopůjčovny

Výběr přiměřené odměny v souvislosti s pronájmem vykonává pro DILIA od 1. 1. 2008 v souladu se svým oprávněním a smluvním pověřením ze strany DILIA kolektivní správce OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.

Sazby odměn jsou stanoveny jednotně pro kolektivní správce DILIA, INTERGRAM, OSA i OOA-S. Smluvní podíl DILIA ze společné sazby činí 31,2 %.

Aktuální sazebník pro rok 2023 naleznete zde.

Více informací naleznete na webových stránkách nebo u příslušných zaměstnanců OSA.