DVD a videopůjčovny

Výběr přiměřené odměny v souvislosti s pronájmem vykonává pro DILIA od 1. 1. 2008 v souladu se svým oprávněním a smluvním pověřením ze strany DILIA kolektivní správce OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s.

Sazby odměn jsou stanoveny jednotně pro kolektivní správce DILIA, INTERGRAM, OSA i OOA-S. Smluvní podíl DILIA ze společné sazby činí 31,2%. Sazebník pro rok 2020 naleznete zde.

V roce 2021 budou sazby navýšeny o inflaci roku 2020.

Více informací naleznete na webových stránkách nebo u příslušných zaměstnanců OSA.