Přenos vysílání

Kdo je provozovatelem přenosu vysílání

Provozovatelem přenosu vysílání se rozumí osoba, která poskytuje služby přenosu televizního nebo rozhlasového vysílání bezdrátově nebo po drátě ve smyslu § 22 autorského zákona (zákona č. 121/2000 Sb.). 

Jedná se tedy převážně o osoby, které získaly oprávnění k přenosu vysílání od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

V praxi se jedná zejména o:

  • provozovatele kabelových televizí;
  • provozovatele IPTV;
  • provozovatele satelitního přenosu.

Upozornění: Provozovatelem přenosu je i subjekt, který užívá dílo přenosem bez uděleného oprávnění od RRTV. Vždy je nutno získat oprávnění k užití děl!

Jak získat oprávnění k užití děl

DILIA uzavírá s provozovateli přenosu vysílání hromadnou smlouvu dle § 98 a násl. autorského zákona, kterou provozovateli poskytuje oprávnění k užití autorských děl a to za úhradu autorské odměny ze strany provozovatele.

DILIA zastupuje autory děl literárních, dramatických, hudebně dramatických, choreografických, pantomimických a audiovizuálních, v daném případě se jedná zejména o režiséry, scénáristy audiovizuálních děl a autory jejich českého znění. Na základě hromadné smlouvy tedy získá provozovatel oprávnění k užití autorských děl v rozsahu, v němž DILIA vykonává kolektivní správu v této oblasti.

Výše autorské odměny a jak ji zaplatit

Výše autorské odměny je závislá na počtu přípojek/resp. připojení, na jejichž užití se provozovatel přenosu dohodl s koncovými zákazníky. Autorská odměna za příslušné období se platí na účet DILIA na základě daňového dokladu, který DILIA vystaví podle hlášení provozovatele, a to ve lhůtě jeho splatnosti. Sazba odměny je stanovena bez DPH v aktuálním sazebníku, který naleznete v sekci Ke stažení - Kolektivní správa - Uživatelé - Přenos vysílání. Hlášení a fakturace budou probíhat čtvrtletně.

Formulář smlouvy naleznete zde.

Hlášení stahujte zde.

S uzavřením smlouvy a dalšími dotazy Vám ráda pomůže:

Lenka Junová

referentka - dovozci, přenos vysílání

266 199 873
junova@dilia.cz 

Nastavení cookies
Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookies můžete ovlivnit, jak stránky fungují a jaké služby jsou Vám nabízeny. Více informací o našich zásadách používání souborů cookies

Funkční cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a všech funkcí, které nabízí a není možné jejich účel a zpracování odmítnout.

Analytické cookies
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování našeho webu. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají náš web. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým náš web funguje, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu.

Preferenční cookies
Tyto cookies umožňují, aby si náš web zapamatoval preference daného uživatele a mohl se mu přizpůsobit.
Uložit vybrané
Přijmout vše
Odmítnout vše