Rozmnožovací služby

Poskytovatel rozmnožovacích služeb za úplatu (dále jen „poskytovatel“) je podle § 25 odst. 2 písm. e) autorského zákona osobou povinnou platit příslušnému kolektivnímu správci odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu.

DILIA je kolektivním správcem oprávněným k výběru této odměny pro všechny nositele práv, jimž předmětné právo ze zákona náleží, a to na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č.j. 7641/2005 a č.j. 380/2001.

Kdo je poskytovatelem rozmnožovacích služeb za úplatu

Poskytovatelem je podle autorského zákona každý subjekt, který za úplatu zhotovuje tiskové rozmnoženiny na papír nebo podobný podklad, a to:

  • zhotoví-li tiskovou rozmnoženinu na objednávku pro osobní potřebu fyzické osoby; 
  • zhotoví-li tiskovou rozmnoženinu na objednávku pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby.  

Úplatné zhotovování tiskových rozmnoženin je v souladu s autorským zákonem pouze za podmínky, že poskytovatel řádně a včas platí odměnu dle § 25 autorského zákona.

Výše uvedené platí i pro případ, že poskytovatel umístí ve svých prostorách přístroj, který zhotovení tiskové rozmnoženiny za úplatu umožňuje.

Upozornění: Poskytovatel není oprávněn zhotovit tiskovou rozmnoženinu notového záznamu díla hudebního nebo hudebně dramatického (opera, muzikál apod.)!

Jak se stanoví výše odměny

Vzhledem k praktické nemožnosti poskytovatele kontrolovat a posuzovat, zda je zhotovovaná tisková rozmnoženina rozmnoženinou autorského díla či nikoliv, zakotvuje § 25 odst. 5 autorského zákona v souvislosti s čl. 7 jeho přílohy paušálně pravděpodobný počet rozmnoženin autorských děl, a to v závislosti na prostorách, kde poskytovatel provozuje svoji činnost.

Typy provozoven:

A. provozovny v prostorách knihoven, muzeí, galerií, školských a vzdělávacích zařízení, 
B. ostatní provozovny – provozovny v prostorách archivů, státních úřadů, úřadů územních samosprávných celků a v prostorách jiných poskytovatelů rozmnožovacích služeb.

Určení pravděpodobného počtu rozmnoženin autorských děl

Výše odměny se vypočítá v závislosti na druhu prostor, ve kterých poskytovatel svoji činnost provozuje:

  • ze 70 % (typ provozovny A),
  • z 20 % (typ provozovny B)

všech úplatně zhotovených rozmnoženin za rozhodné období.
Způsob výpočtu náhradní odměny vychází z § 25 odst. 5 autorského zákona a bodů 6 a 7 Sazebníku odměn, který je jeho přílohou. Je postaven na povinnosti poskytovatele předkládat kolektivnímu správci informace o počtu všech tiskových rozmnoženin zhotovených za úplatu.

Pro poskytovatele to znamená závazek důsledné evidence tiskových rozmnoženin. Podle smlouvy s DILIA je poskytovatel povinen hlásit počet všech černobílých a barevných tiskových rozmnoženin zhotovených za úplatu pouze jedenkrát ročně, a to do 31. 1. následujícího roku za uplynulý kalendářní rok.

V případě, že zhotovujete tiskové rozmnoženiny licencovaných děl, pronajímáte přístroje k zhotovování tiskových rozmnoženin nebo poskytujete potisk obalu zboží, kontaktujte prosím níže uvedenou pracovnici DILIA.

Sazby odměn:

  • 0,20 Kč za stránku u černobílé tiskové rozmnoženiny,
  • 0,40 Kč za stránku u barevné tiskové rozmnoženiny.

Jak postupovat při plnění této zákonné povinnosti?

DILIA připravila uživatelsky snadný způsob uzavření smlouvy i způsobu hlášení. Smlouvu je možné snadno uzavřít prostřednictvím webového formuláře a stejně tak je možné vyplnit každoroční hlášení o počtu zhotovených rozmnoženin.

Pokud jste poskytovatelem rozmnožovacích služeb za úplatu a doposud nemáte s DILIA smlouvu, je potřeba se zaregistrovat.

REGISTRACE

Pokud jste již registrováni, můžete uzavřít smlouvu po přihlášení na Portál DILIA.

Portál DILIA

POZOR! Hlášení je možné podávat až v okamžiku, kdy máte s DILIA uzavřenou smlouvu! Po uzavření smlouvy můžete vyplnit hlášení zde. S uzavřením smlouvy a vyplněním hlášení Vám pomůže a případné dotazy ráda zodpoví:

Lenka Kubšová

referentka - rozmnožovací služby, rozhlas

266 199 864
kubsova@dilia.cz 

Nastavení cookies
Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookies můžete ovlivnit, jak stránky fungují a jaké služby jsou Vám nabízeny. Více informací o našich zásadách používání souborů cookies

Funkční cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a všech funkcí, které nabízí a není možné jejich účel a zpracování odmítnout.

Analytické cookies
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování našeho webu. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají náš web. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým náš web funguje, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu.

Preferenční cookies
Tyto cookies umožňují, aby si náš web zapamatoval preference daného uživatele a mohl se mu přizpůsobit.
Uložit vybrané
Přijmout vše
Odmítnout vše