Základní informace pro dovozce a výrobce

Dovozci, výrobci a příjemci přístrojů ke zhotovování tiskových rozmnoženin jsou podle § 25 odst. 2 písm. b) autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb. v aktuálním znění, dále jen "autorský zákon" n. "AZ") povinni platit příslušnému kolektivnímu správci odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu.

DILIA je kolektivním správcem oprávněným k výběru této odměny pro nositele práv, jimž předmětné právo ze zákona náleží, a to na základě oprávnění od Ministerstva kultury ČR. Vybranou odměnu DILIA rozdělí v souladu s autorským zákonem a se svým Rozúčtovacím řádem autorům, příp. jiným nositelům práv (dědicům) a nakladatelům vydaných děl.

Odkazy na tiskový formulář smlouvy a formuláře hlášení naleznete na konci tohoto článku.

Kdo je povinen platit odměnu

Jako osoby povinné platit příslušnou odměnu zákon určuje:

 • výrobce přístrojů k zhotovování tiskových rozmnoženin;
 • dovozce přístrojů z třetích zemí;
 • příjemce přístrojů z členských států Evropských společenství.

Odměna nositelům práv přísluší při dovozu, přijetí nebo prvním prodeji přístroje. Rozhodujícím okamžikem dovozu, resp. přijetí přístroje se přitom rozumí okamžik převozu přístroje přes státní hranici České republiky.

Jak se stanoví výše odměny
Odměna se stanoví z průměrné dovozní / výrobní ceny přístroje bez DPH. Náhradní odměna přitom přísluší v závislosti na pravděpodobném počtu přístrojů určených k zhotovování tiskových rozmnoženin děl - pravděpodobný počet přístrojů je zákonem stanoven na 20 %. Odměna se tedy počítá z 20 % celkem dovezených/vyrobených přístrojů. (§ 25 odst. 4 AZ)

Typy přístrojů a sazby odměn stanoví vyhláška Ministerstva kultury ČR č. 488/2006 Sb. (dále jen "vyhláška"). Vyhláška definuje následující typy přístrojů pro zhotovování tiskových rozmnoženin:

 • inkoustové tiskárny;
 • ostatní tiskárny;
 • kopírovací přístroje a vícefunkční přístroje.

Pokud dovážené přístroje reexportujete, obraťte se prosím na níže uvedenou zaměstnankyni DILIA.

Při uzavření smlouvy můžete zvolit mezi dvěma variantami pro stanovení výše odměny:

Hlášení typ A

Vychází pouze z evidence celkové ceny a počtu dovezených přístrojů podle jejich typu (tj. inkoustové tiskárny, ostatní tiskárny, kopírovací přístroje a vícefunkční zařízení). Výši odměny za přístroje určitého typu (např. inkoustové tiskárny) v daném pololetí získáte takto:

 • vydělte celkovou cenu přístrojů daného typu celkovým počtem dovezených/přijatých/vyrobených přístrojů, čímž získáte průměrnou cenu jedné inkoustové tiskárny;
 • podle vyhlášky Ministerstva zjistíte sazbu odměny odpovídající průměrné ceně
 • vydělením celkového počtu přístrojů pěti určíte 20% z celkového množství přístrojů tj. pravděpodobný počet dovezených/přijatých/vyrobených přístrojů, z nichž je nutné odvést odměnu;
 • takto získané číslo vynásobíte sazbou odměny, kterou jste zjistili podle vyhlášky Ministerstva;
 • opakujte postup s dalšími typy přístrojů.

Součet odměn za jednotlivé typy přístrojů (tj. inkoustové tiskárny, ostatní tiskárny a kopírky či multifunkční přístroje) je celkovou výši odměny za kalendářní pololetí.

Hlášení typ B

Vyžaduje evidenci přístrojů nejen podle typu, ale rovněž podle cenové kategorie stanovené vyhláškou.

 • celkový počet dovezených/přijatých/vyrobených přístrojů daného typu a cenové kategorie vydělte pěti, čímž získáte pravděpodobný počet přístrojů, z nichž je nutno zaplatit odměnu;
 • takto získaný počet přístrojů vynásobte příslušnou sazbou podle vyhlášky;
 • tento postup opakujte pro všechny typy a cenové kategorie přístrojů.

Součet odměn za jednotlivé typy přístrojů (tj. inkoustové tiskárny, ostatní tiskárny a kopírky či multifunkční přístroje) a jejich cenové kategorie je celkovou výši odměny za kalendářní pololetí.

Jak postupovat při plnění této zákonné povinnosti?

DILIA na podkladě novely autorského zákona č. 216/2006 Sb. a vyhlášky připravila smlouvu, která upravuje způsob placení odměn.

Dle smlouvy i § 25 odst. 6 AZ jsou povinné osoby povinny předkládat Hlášení o rozhodných skutečnostech podle ve smlouvě zvolené varianty (hlášení typu A nebo B) vždy:

 • do 31.7. téhož roku za 1. kalendářní pololetí,
 • do 31.1. následujícího roku za 2. kalendářní pololetí roku předchozího.

V případě, že povinná osoba provozovala svou činnost i před datem účinnosti smlouvy, je povinna vypořádat své závazky vůči DILIA v rámci obecné promlčecí doby 3 let.

Formulář smlouvy naleznete  zde.

Hlášení typu A stahujte  zde.

Hlášení typu B stahujte  zde.

S uzavřením smlouvy Vám pomůže a případné dotazy ráda zodpoví:

Lenka Junová

referentka - dovozci, kabelové televize

266 199 873
junova@dilia.cz 

Nastavení cookies
Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookies můžete ovlivnit, jak stránky fungují a jaké služby jsou Vám nabízeny. Více informací o našich zásadách používání souborů cookies

Funkční cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a všech funkcí, které nabízí a není možné jejich účel a zpracování odmítnout.

Analytické cookies
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování našeho webu. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají náš web. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým náš web funguje, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu.

Preferenční cookies
Tyto cookies umožňují, aby si náš web zapamatoval preference daného uživatele a mohl se mu přizpůsobit.
Uložit vybrané
Přijmout vše
Odmítnout vše