3 x příležitost pro české a slovenské dramatiky

9.3.2018
3 x příležitost pro české a slovenské dramatiky

Rok 2017 přináší hned tři zajímavé příležitosti pro české a slovenské dramatiky. První z nich má uzávěrku již na konci ledna 2017. Nepromeškejte!


DRÁMA 2016 – 17. ročník soutěže původních divadelních her ve slovenském a českém jazyce

 

Anonymní soutěž vyhlašuje Slovenský Divadelní ústav a Činohra Slovenského národného divadla ve spolupráci s Rozhlasem a televízií Slovenska – Rádiem Devín. Uzávěrka soutěže je 31. ledna 2017. Autor / autorka vítězného textu získá odměnu v hodnotě 1 000 eur.

 

Více informací naleznete zde.


HOVORY O HRANICÍCH - mezinárodní dramatická soutěž v letošním roce zaměřená na české a slovenské dramatiky

 

Státní divadlo v Norimberku ve spolupráci s Divadlem F. X. Šaldy Liberec vyhlašuje další ročník renomovaného festivalu a dramatické soutěže Hovory o hranicích (Talking About Borders), který se tentokrát zaměří na Českou a Slovenskou republiku. Pro české a slovenské dramatiky se tak otevírá jedinečná možnost uspět na mezinárodním poli – představit své hry v německém prostředí. Vítězný text se dokonce dočká nastudování na prknech norimberského divadla! Uzávěrka soutěže je 1. května 2017.

 

Vítězný text bude oceněn částkou 3500 euro a Státní divadlo v Norimberku jej v sezóně 2017/18 nastuduje jako regulérní inscenaci. Druhé místo bude ohodnoceno částkou 2000 euro, třetí částkou 1500 euro. Jednu z her, které se umístí na druhém nebo třetím místě, v roce 2018 uvede Divadlo F. X. Šaldy, které je regionálním organizátorem této soutěže.

 

Více informací naleznete zde.

 

DRAMATICKÁ SOUTĚŽ 2017

 

Divadelní a literární agentura Aura-Pont ve spolupráci s Činohrou Národního divadla vyhlásila již tradiční soutěž o nejlepší původní divadelní hru. Otevřena je všem novým česky nebo slovensky psaným hrám (nikoliv ale adaptacím či dramatizacím jiných autorských děl), které nesmějí být do ukončení soutěže (tj. 21. 5. 2017) uvedeny ani zveřejněny, ani k témuž datu nevejde ve známost jméno jejich autora. Soutěž je anonymní. Pořadatel se zaručuje, že před porotou uchová naprostou anonymitu všech přihlášených příspěvků.

 

Svůj text zašle každý účastník soutěže v některém z běžných formátů na CD (DVD, flash disk) bez uvedení jména autora, a to v obálce, kam vloží i přihlášku do soutěže a potvrzení o zaplacení vstupního poplatku 500,- Kč za jednu hru (poštovní poukázkou - na adresu Aura-Pont s.r.o., Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4, nebo bankovním převodem na č.ú.: 478432283/0300 s uvedením v.s.: 24022017 a jména autora). Zaslané nosiče nebudou vráceny. V rámci vstupního poplatku nemá autor nárok na lektorský posudek přihlášeného textu.

 

Přihlášené texty posoudí porota jmenovaná pořadatelem a složená z dramaturgů a dalších divadelních odborníků. Složení poroty bude rovněž odtajněno až v okamžiku vyhlášení výsledků. Porota si vyhrazuje právo některou z cen neudělit.


Uzávěrka soutěže se stanovuje na 24. února 2017 (rozhoduje razítko na obálce), názvy finálových her budou ohlášeny v průběhu dubna, vyhlášení výsledků je plánováno na 20. května 2017 během slavnostního zakončení festivalu Setkání/Stretnutie v Městském divadle Zlín.