DRÁMA 2016 – výzva pro dramatiky

13.12.2016
DRÁMA 2016 – výzva pro dramatiky

Slovenský Divadelní ústav a Činohra Slovenského národného divadla vyhlašují sedmnáctý ročník soutěže původních divadelních her ve slovenském a českém jazyce s názvem DRÁMA 2016. Partnerem soutěže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín.


Uzávěrka soutěže je 31. ledna 2017.

 

Autor / autorka vítězného textu získá odměnu v hodnotě 1 000 eur.

 

Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v rámci festivalu NOVÁ DRÁMA / NEW DRAMA 2017 spolu s veřejnou prezentací finálových textů v podobě scénického čtení Trojboj.

 

Činohra Slovenského národného divadla udělí speciální cenu, kterou  je nastudování vybrané hry ve formě scénického čtení v Modrém salóně SND v následujících sezónách.

 

Partner soutěže Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín udělí Cenu Rozhlasu a televízie Slovenska – nastudování textu v podobě rozhlasové hry nebo scénického čtení.

 

Soutěž je anonymní. Texty finalistů soutěže budou publikované v podobě elektronické publikace Dráma 2016 — 2017.

 

Přihlašované texty ve třech výtiscích a v elektronické podobě na CD nebo na USB spolu s přihláškou v zalepené obálce, a zároveň i s dokladem o zaplacení registračního poplatku ve výši 15 eur, zašle autor na adresu:

 

Divadelný ústav 
Jakubovo nám. 12 
813 57 Bratislava 
heslo „DRÁMA 2016“

 

Více informací naleznete zde