KATALOG

Zastupovaní autoři

Katalog obsahuje seznam autorů, které DILIA agenturně zastupuje nebokteré má v evidenci kolektivní správy. Pro zjištění rozsahu zastupování nebo zúžení katalogu na katalogy příslušných oddělení agentury můžete využít filtr. Pokud jste autora nenalezli, nezoufejte a kontaktujte příslušné oddělení DILIA, není vyloučeno, že autora či jeho dědice budeme umět nalézt např. přes spolupracující agenturu.

Kolektivní správa   Agentura