KAIN A Ď(Á)BEL

Josef Beran

Obsazení: 4 muži, 1 žena

Je to jen malou chvíli od stvoření světa, ale první sváry jsou zde. Dva bratři z jedné krve a jednomu se daří co druhému ne. A k tomu pokušitel začne spřádat plány k rodinné krizi. Volání po spravedlnosti se změní na touhu po pomstě. Co je nejtěžší na vztahu k Bohu? Pochopit co od nás Bůh chce. Spravedlnost? To je slovo, které musel jako první vyslovit ďábel. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Čas je předurčen k první vraždě. Vraždě která povede k pokroku. Jen jestli by nám v ráji nebylo lépe.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.