PROČ KUCHYŇ? (Warum eine Küche?)

Peter Handke

Překlad: Zuzana Augustová
Žánr: činohra
Obsazení: variabilní

        V roce 1992 napsal Handke divadelní hru beze slov Hodina kdy jsme o sobě vzájemně nic nevěděli o veřejném dění na náměstí, jež byla současně společenskokritickým dramatem i divadlem světa. Čím je náměstí pro město, tím je kuchyň pro malé společenství rodiny, dvojice, přátel. Místo, kde se pije ranní káva, vedou se velké hovory a pozdě v noci se bosky putuje k ledničce. Kuchyň je jevištěm, kde se kříží, míjejí nebo jen letmo dotknou malé a velké osudy.  
        Peter Handke napsal pro režiséra Mladena Materiće, původem ze Sarajeva, žijícího a pracujícího v Toulouse, a jeho Théâtre Tattoo řadu textů o místě, na kterém se nejen vaří a jí, koření a ochutnává, ale také miluje a vedou se hádky. Fantazie, jež krouží kolem kuchyně jako místa opakování a jako určité hranice.
       Na relativně malém prostoru rozvíjí autor kvazi-lyrický a kvazi-epický text, sestávající z různých fragmentů, krátkých textů a písní. Každá část má název, jako například: Kuchyň, první fragmenty; rozvíjení a splétání „tématu“ nebo Litanie; Vyprávění (dialog, trialog, tetralog, pentalog, atd.)… Titul a podtitul ale představují pouze autorské doporučení či náznak. Jednotliví potenciální mluvčí jsou pouze naznačeni. Povětšinou souvislý text mohou inscenátoři rozdělit a realizovat na scéně, jak chtějí a s kolika herci a postavami chtějí.
Peter Handke napsal text nejprve ve francouzské verzi a poté sám převedl do němčiny.

Rozhlasová inscenace hry Proč kuchyň? (režie: Aleš Vrzák) získala v kategorii Drama 3. místo na 34. ročníku Prix Bohemia Radio.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA. Překlad vznikl pro publikaci Peter Handke: Pět her.