HRA O PTANÍ aneb CESTA DO SONORNÍ ZEMĚ (Das Spiel vom Fragen oder Die Reise zum sonoren Land, 1989)

Peter Handke

Překlad: Zuzana Augustová
Žánr: činohra
Obsazení: 6 mužů, 2 ženy

       Hra jako cesta poutníků. Není zde žádný děj ani příběh. Na prázdné scéně se setkává zvláštní skupinka postav, které jsou na cestě: Ten, kdo hledí z hradeb (Mauerschauer), Kazisvět, Herec a Herečka, starší pár a Parsifal (napůl dětský a zpola mytický blázen). Vydávají se na cestu, aby namísto tragédie nebo komedie sehráli také jednou doposud chybějící „drama ptaní“. Tázání totiž pro autora představuje zásadní, byt takřka zapomenutý lidský postoj. Ptaní je v této dramatické básni současně symbolem okouzleného bytí. Inspirován vizí Tisícileté říše z románu Muž bez vlastností se Handke pokouší v prázdném dramatickém prostoru Musilovu utopii uskutečnit. Neboť co jiného je Sonorní země, než ztracený ráj. Divadelní pouť do této země je uskutečněním onoho snu či utopie. Handke zde v rámci uměleckého díla vytváří nový mýtus. Přitom se u této jeho hry jedná též o jistý druh divadla na divadle: postavy Herce a Herečky vysvětlují význam původního divadelního gesta jako gesto údivu, tázání, pravdivého bytí. Takže opět ukázka anti-divadla z pera Petera Handkeho?
       Skupinka šesti figur putuje vzdálenou Zemí nikoho a zabývá se v diskusích, plných antitezí, krásou i zhnusením světem. Vážné hledání smyslu a lyrický patos se střídají s komickými situacemi. Přitom se poutníkům podaří pouze svou přítomností proměnit na krátkou dobu i násilnického domorodce, s nímž se setkávají, v bytost, která hluboce pociťuje svou lidskou identitu.


Hra měla premiéru v Burgtheater Wien 13.1.1990 v režii Clause Peymanna.  

 

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA. Překlad vznikl pro publikaci Peter Handke: Pět her.