Vladimír Krajina, hrdina druhé světové války a ekologický průkopník

Jan Drábek

žánr: monografie

Mírumilovný botanik, který měl ze všeho nejradši rád své pracovní výlety do Tater, se v roce 1939 přidal do odboje a brzy se stal jedním z jeho vedoucích činitelů. Následovaly neuvěřitelné úniky gestapu, zatím co kolem dvaceti tisíc depeší bylo jeho skupinou odesláno do Londýna. Mezi nimi ty, které Spojence informovaly o plánované invazi Balkánu a Sovětského svazu. Hned v únoru 1948 Krajina co člen parlamentu a generální sekretář nejsilnější demokratické strany uprchl na lyžích do Německa. Emigroval se svou rodinou do Kanady, stal se profesorem na Univerzitě Britské Kolumbie, kde brzy zahájil boj proti tak zvaným dřevařským baronům, kteří tehdy plenili provinční lesy. Jako zastánce udržování provinčního přírodního bohatství nejprve se svými studenty zevrubně zmapoval ekologické regiony Britské Kolumbie, a poté se stal otcem programu pro zřízení provinčnách ekologických rezervací - ideje, která byla brzy převzata po celé Kanadě. Byl vyznamenám Řádem Kanady a když se po 41 letech triumfálně vrátil do Československa byl vyznamenám prezidentem Havlem Řádem Bíleho lva.

 

Zemřel ve Vancouveru v roce 1993. Je pohřben na Vyšehradě, zatím co na průčelí Botanického ústavu v Praze visí obrovská deska s jeho podobiznou a nápisem Botanik, Politik, Národní hrdina.

 

Kniha Vladmimír Krajina, World War II. Hero and Ecology Pioneer, byla na podzim 2012 vydaná nakladatelstvím Ronsdale Press ve Vancouveru. Má 200 stránek s četnými fotografiemi. Lektorský výtisk v anglickém jazyce můžeme zajistit.