TŘI MUŠKETÝŘI (ALL YOU NEED IS LOVE)

Alexandre Dumas, Hana Otčenášková - Burešová, Štěpán Otčenášek

Překlad: Růžena Pochová, Jaroslav Poch
Obsazení: 17 mužů, 7 žen, 4 dívky (10-11 let), 1 dívka (6-8 let), 2-3 další děti

Nejnovější dramatizace snad nejproslulejšího dobrodružného románu na světě, mnohokrát zfilmovaného i jevištně adaptovaného. Její autoři Hana Burešová a Štěpán Otčenášek se na rozdíl od většiny adaptací přísně drží Dumasovy předlohy ve snaze postihnout její jedinečný styl a ducha, jenž tkví především v romantické oslavě přátelství, rytířské šlechetnosti a odvahy až fanfarónské a v neposlední řadě i v jemné nadsázce a ironii. Jako někdejší vášniví čtenáři románu staví adaptaci na svém prvotním pocitu okouzlení z jeho četby, na důvěrném vztahu, který si k bájným hrdinům vybudovali v dětství, a to na samém konci nadějných let šedesátých.

Scénář zpracovává všechny podstatné epizody prvního dílu předlohy, popisující d´Artagnanovo mládí  - od jeho příjezdu do Paříže a seznámení s královskými mušketýry Athem, Porthem a Aramidem, s nimiž ho spojí osudové přátelství a s jejichž pomocí překoná nástrahy zvědů kardinála Richelieua, získá vavříny i utrží jizvy na poli válečném i milostném, až dospěje ze zbrklého jinocha v udatného muže a dostane nejen vytoužený mušketýrský kabát, ale nakonec i dekret poručíka mušketýrů.

Děj i atmosféra románu jsou v této verzi úpravy průběžně konfrontovány s realitou roku 1969,  kdy v jednom pražském pavlačovém činžáku žije se svou rodinou desetiletá holka, která se s kamarádkami utíká z poraženeckého pocitu z okupace a šedi počínající normalizace do fantazie  mušketýrské odvahy a romantiky. Krátké výstupy z „reálného světa“ tak připomenou atmosféru doby sklonku 60.let, její politické pozadí i všední život a tvoří tak významový a rytmický kontrast i paralelu k hlavnímu, románovému příběhu. Tato inscenační úprava počítá s použitím hudby skupiny Beatles, případně dalších dobových nahrávek. 

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.