Cena Magnesia Litera pro Radku Denemarkovou

29.11.2022

V sobotu 18. dubna udělila porota deset výročních knižních cen Magnesia Litera za nejzdařilejší a nejkvalitnější počiny loňského roku. Literu v kategorii publicistika získala autorka a překladatelka Radka Denemarková za svou publikaci Smrt nebudeš se báti aneb Příběh Petra Lébla. Blahopřejeme!

Kniha Radky Denemarkové Smrt, nebudeš se báti aneb Příběh Petra Lébla se čte jako velký román, jádro je však ryze publicistické. Na základě korespondence, deníků, dobových dokumentů, vlastních zážitků i vzpomínek pamětníků vytvořila autorka jakousi rozsáhlou životopisnou reportáž, v níž se podrobně zabývá nejen ikarovským osudem nadaného divadelníka, ale postihuje také proměny dobové atmosféry od poloviny osmdesátých let do konce let devadesátých.
    Radka Denemarková je známá nejen jako autorka, ale také překladatelka. DILIA v jejích překladech nabízí například následující tituly německé současné dramatiky: David Gieselmann – Pan Kopert, Roland Schimmelpfennig – Říše zvířat, Fritz Kater – A tančit!.