Ekonomické oddělení - pro uživatele

22.10.2004
Ekonomické oddělení - pro uživatele

 


Kromě obvyklých agend a činností, které vykonávají ekonomické útvary ve všech organizacích, je specifickou činností ekonomického odboru agenda honorářové účtárny, která provádí výplaty vybraných autorských odměn autorům a ostatním nositelům práv.   HONORÁŘOVÁ ÚČTÁRNA – ROZÚČTOVACÍ STŘEDISKO Honorářová účtárna - rozúčtovací středisko zpracovává veškeré autorské odměny pro zastupované nositele autorských práv (autory, dědice autorských práv či jiné nositele autorských práv). Dělí se na oddělení inkasa a likvidace. Oddělení inkasa fakturuje na základě platných smluv mezi DILIA a jednotlivými provozovateli autorské odměny pro zastupované nositele autorských práv, které pak následně oddělení likvidace vyplácí. Rozúčtovací středisko též zpracovává  honoráře  a autorské odměny z titulu kolektivní správy. V kontaktech najdete jména jednotlivých účetních včetně určení oddělení, na které se můžete se svými dotazy či připomínkami obracet.   KONTAKTY:   vedoucí oddělení, inkaso a likvidace AO výkonným umělcům Václava Kaplanová tel.: 266 199 867  e-mail: kaplanova@dilia.cz   pokladní Martina Tesařová tel: 266 199 822 e-mail: tesarova@dilia.cz   inkaso AO za divad.provoz. v tuzemsku - stálá divadla Jitka Bendová tel.: 266 199 820   e-mail: bendova@dilia.cz   inkaso a likvidace AO z titulu Kolektivní správy  Kateřina Horejšová tel.: 266 199 840   e-mail: horejsova@dilia.cz Bohuslava Křížková tel.: 266 199 844 e-mail: krizkova@dilia.cz Dana Nová tel.: 266 199 863   e-mail: nova@dilia.cz   inkaso a likvidace média tuzemsko Miroslava Špreňarová tel.: 266 199 821   e-mail: sprenarova@dilia.cz   inkaso a likvidace AVD Šárka Procházková tel.: 266 199 819 e-mail: prochazkova@dilia.cz   likvidace AO za divadelní a mediální provozování do zahraničí včetně HM Jaroslava Slabyhoudková tel.: 266 199 821   e-mail: slabyhoudkova@dilia.cz   inkaso AO za divad.provoz v tuzemsku - různé žánry Iveta Sofronová tel.: 266 199 835   e-mail: sofronova@dilia.cz   inkaso AO za divadelní a mediální provozování v zahraničí včetně HM Jana Šafaříková tel.: 266 199 846   e-mail: safarikova@dilia.cz   inkaso a likvidace AO za literární provoz. a inkaso HM Vladimíra Švamberková tel.: 266 199 814   e-mail: svamberkova@dilia.cz   likvidace AO za divadelní provozování v tuzemsku i zahraničí Dagmar Valentová tel.: 266 199 828   e-mail: valentova@dilia.cz
Anna Tichá