Divadelní oddělení

3.1.2006
Divadelní oddělení


Poskytujeme informace o smluvních podmínkách pro uvádění chráněných děl českých i zahraničních autorů. Naše služby využívají nejen „profesionální“ divadla a divadelní agentury, ale i amatérské soubory či umělecké školy. Po stránce autorsko-právní zajišťujeme:
    - licence na chráněná díla českých a zahraničních autorů
    - výhradně zajišťujeme licence z agentur sdružených v CISAC
    - tuzemské i zahraniční divadelní festivaly
    - zájezdy českých divadel do zahraničí
    - hostování zahraničních souborů v ČR
    - zjišťujeme podmínky na základě dramaturgických plánů Poskytujeme divadlům informace o autorech či jejich dílech - zejména pomocí webových stránek DILIA a bulletinu „Zprávy DILIA“. Nabízíme nové, nově upravené či úspěšné tituly do dramaturgických plánů divadel, zprostředkováváme překlady zahraničních her. Vyhledáváme novinky z tuzemské i zahraniční divadelní tvorby a nabízíme je a poskytujeme potenciálním uživatelům - sledujte pravidelně zejména rubriku Synopse. Texty z naší nabídky zasíláme elektronicky zdarma. Významnou součástí naší práce je také distribuce textů zastupovaných autorů - texty prodáváme i půjčujeme.  

Vedoucí oddělení Zdeněk Harvánek
tel. a fax: 266 199 876
e-mail: harvanek@dilia.cz       referenti pro zahraničí
Románská oblast, Rusko aj. Věra Zárubová tel.: 266 199 830 e-mail: zarubova@dilia.cz   Anglosaská oblast
Mgr. Jana Jaklová tel.: 266 199 833 e-mail: jaklova@dilia.cz     Germánská oblast, Polsko, Maďarsko aj.
distribuce textů amatérům
Michaela Celárková tel.: 266 199 829 e-mail: celarkova@dilia.cz       referenti pro tuzemsko Vlasta Štillerová tel.: 266 199 826 e-mail: stillerova@dilia.cz   Marcela Šedivá tel.: 266 199 827 e-mail: sediva@dilia.cz     Jana Marešová tel.: 266 199 845 e-mail: maresova@dilia.cz       agentáž a zasílání textů profesionálům
Německojazyčná oblast, Skandinávie, Itálie aj.
Kateřina Bohadlová, Ph.D. 
tel.: 266 199 823
e-mail: bohadlova@dilia.cz
Anglosaská a románská oblast aj. Mgr. Michaela Pňačeková
tel.: 266 199 837
e-mail: pnacekova@dilia.cz     Česko, Slovensko, Polsko, Rusko aj.
Mgr. Marie Špalová
tel.: 266 199 861
e-mail: spalova@dilia.cz