If i Should Die Before I Wake

Eileen Munro

žánr: memoáry

Ve svém bestselleru As I Lay Me Down to Slep dokumentuje Eileen Munro své zkušenosti s emocionálním, fyzickým i sexuálním zneužíváním ze strany svých adoptivních rodičů a následně i v náhradní péči, kam byla umístěna. Díky narození syna Craiga se Eileen podařilo vymanit se ze spárů autorit, ale její minulost ji pronásleduje na každém rohu.

V knize If I Should Die Before I Wake pokračuje Eileen v hledání svých skutečných rodičů a v boji o vzdělání pro sebe i syna Craiga, ale naráží na vykořisťování, trpí dalším sexuálním i fyzickým zneužíváním během svého života na ulici, a špatným zdravotním stavem. Přesto bojuje dále a upíná své zraky do budoucnosti, Druhý díl vzpomínkové knihy Eileen Munro nám ukazuje, že štěstí potkává hlavně ty, kteří nikdy nepřestávají doufat.

Lektorský výtisk v elektronické podobě je k dispozici v literárním oddělení DILIA.