30-something and the Clock is ticking

Kasey Edwards


Monografie ženy po třicítce, která zjistí, že do roku bude neplodná a ještě nemá dítě. Kniha je psána v ich-formě a sleduje životní příběh ženy od té doby, co si uvědomila, co by znamenalo být matkou - co by získala, co by ztratila, čeho by litovala. Autorka sice píše knihu s humorným nadhledem, ale zároveň se zabývá aktuálními problémy jako: nerovnost žen a mužů v rodičovství, problém svobodných matek, neplodnost atd.


Lektorský výtisk je k dispozici v elektronické podobě v literárním oddělení.