STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ

Oscar Wilde

Obsazení: 4 muži, 6 nebo 9 žen (jsou možné tři dvojrole), 2 děti (dvojčata)
Úprava: Roman Vencl

Nejnovější dramatizace dnes již klasického díla Oscara Wildeho posunula jeho příběh do současnosti. Nejde o nepřirozené šroubování literární klasiky do 21. století, ale pouze o nenásilnou aktualizaci některých drobných reálií tak, aby byl příběh přitažlivější pro současné publikum. Samotné vyprávění příběhu je volnější a nedrží se předlohy za každou cenu. V textu je kladen důraz především na humor a komické situace, které jsou řetězeny tak, aby divák nemusel tzv. „čekat na vtip“, ale aby se bavil kontinuálně po celou dobu představení. Také charaktery hlavních postav jsou vykresleny o něco detailněji, pevněji a komediálněji, než-li je tomu u originálu. Můžeme tedy hovořit o klenotu evropské literatury, který byl oprášen a zrestaurován tak, aby mohl být uváděn na divadelních prknech současnosti. Autorem dramatizace na základě překladu J. Z. Nováka je mladý komediograf Roman Vencl.     

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.