MOJŽÍŠ

Hana Otčenášková - Burešová

Obsazení: 10-12 mužů, 6-7 žen (dle dispozic souboru – herci mají hrát více postav)

   Biblickou hru o Mojžíšovi, jeden z nejkrásnějších textů českého lidového - tzv. sousedského- divadla z Podkrkonoší, napsal v roce 1811 František Vodseďálek, švec ze Staré Vsi u Vysokého nad Jizerou. Hru podle přepisu Josefa Poloprutského z roku 1866 zrekonstruoval v roce 1989 znalec lidového divadla Vojtěch Ron a pro jeviště ji adaptovala režisérka Hana Burešová, která ji rovněž poprvé v roce 1990 uvedla na profesionálním jevišti (ve Středočeském divadle Kladno-Mladá Boleslav).

   Epicky stavěná veršovaná hra sleduje víceméně věrně osnovu biblického vyprávění o životě starozákonního proroka Mojžíše: od jeho narození a zachránění egyptskou princeznou, nucený útěk z Egypta do země madiánské, přes jeho svatbu, setkání s Bohem v podobě hořícího keře, Mojžíšův návrat do Egypta a vyjednávání s neústupným Faraónem o propuštění porobeného lidu, deset ran egyptských a následné vyvedení Izraelců z Egypta a jejich čtyřicetileté strastiplné putování pouští, až do Mojžíšovy smrti. Nezastupitelné místo ve hře mají v souladu s konvencemi lidového divadla sólové i sborové písně, stejně jako postavy Opovědníka a Blázna, které průběžně oslovují diváka a komentují děj.

   Hra dodnes strhuje svou jímavou prostotou a přímočarostí, za níž cítíme sílu neochvějné víry a pokory vůči všemu, co nás přesahuje. Jednoduchými prostředky, rozvíjejícími fantazii, hravou, antiiluzivní formou před nás klade veliké drama společenské (cesta národa za svobodou a vlastní identitou) i drama jedince (téma člověka, který si svůj úděl nevybral, ale byl k němu povolán). A co je zvlášť cenné, nadčasové morální poselství se tu nezjevuje jen ve formě přímých apelů (jako je třeba Desatero či Mojžíšova závěrečná řeč), ale především skrze samotný příběh. 

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.