SESTROVRAŽDĚNÍ

Jiří Sommer

Žánr: Historická hra
Obsazení: 7 mužů, 2 ženy, vedlejší role (5 mužů)

Tento příběh se skutečně odehrál na počátku 17. století. Jeho hlavními aktérkami jsou jednak dvě sestry, příslušnice šlechtického rodu Smiřických – Eliška Kateřina a Markéta Saloména, Eliščin neurozený milenec Jiřík Wagner, manžele obou sester Ota Jindřich z Vartenberka a Jindřich Slavata z Chlumu a Košumberka a další osoby, které dotvářejí tragický osud Elišky Kateřiny a spor mezi sestrami. Ten vyvrcholil explozí jičínského zámku, při níž zahynulo přes 40 osob. Podstatná je osoba Elišky Kateřiny, o Magdaléně Saloméně se jenom mluví, přímo ve hře nevstupuje.
     Divadelní hra pracuje tedy s některými skutečnými osobami, některé byly do děje pro jeho přehlednost dopsány, některým byla záměrně pozměněna jejich role v celém složitém příběhu. Divadelní hra si v žádném případě neklade za cíl „přepsat“ historickou realitu, ale celý příběh zživotnit a přiblížit současnému divákovi.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.