ŽID SÜSS (Jud Süss, 1929)

Paul Kornfeld

Překlad: Vladimír Tomeš
Žánr: tragédie
Obsazení: 15 mužů, 6 žen, kompars

    Dějovou náplní tragedie (motivicky zcela odlišné od soudobého románu L.Feuchtwangera) je vzestup skutečné historické postavy Josefa Süsse Oppenheimera od chvíle, kdy se vloudí jako potulný Žid na württenberský dvůr, získává postupně přízeň vyšších a vyšší hodnostářů, až posléze skončí jako tajemník a osobní přítel württenberského vévody. Povznese zdárně státní finance, podaří se mu, aby se ospravedlnil před opakujícími se nařčeními z podvodů, kterými ho ze závisti osočuje dvorská kamarila, zejména, když díky vévodovi stoupá příliš rychle po žebříčku společenského postavení a získává i přízeň žen, z nichž jednu dovede na práh sebevraždy. Intriky dvora vyvrcholí, když místo afrodiziaka, které si vévoda před jedním z dostaveníček objedná, je mu do vína přimíchán jed a vévoda po jeho požiti zemře. Z jeho smrti je obviněn Süss a po procesu k radosti prostého lidu oběšen. V závěrečném výstupu polituje oběť všeobecné nenávisti pod šibenicí sama vévodkyně.
   
    Tragédii uvedl v roce 1930 v Berlíně režisér Jessner, pak byl text dlouho pokládán za ztracený, až byl 1987 objeven v jednom antikvariátu a otištěn v časopise Theater heute. Z tohoto znění vychází český překlad. Překladatel následně objevil v knihovně pražského Divadelního ústavu strojopisnou rozmnoženinu německého textu s velkými vnitřními škrty a s odlišným koncem. Původ nezjištěn.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.