PANNA V KAMENI

Jarmila Hannah Čermáková

Žánr: zpěvohra
Obsazení: 6 mužů, 3 ženy

Zpěvohra ve dvou časových pásmech. Na romantickém hradě prožívají dva novomanželé svou svatební noc po rušném veselí v kruhu hostí, převážně mladých současníků, kteří dopíjejí, co kde zbývá. Nedočkavé láskyplné manželské hrátky však narušuje tajemná dívka, vystupující ze zdi. Vstupuje do jejich snů a konečně i do jejich současného novomanželského štěstí. Její stín děsí i všechny ostatní svatební hosty, oslavující svatbu v prostorách hradu. S přeludem kamenné panny jakoby se vracely i kamenné zákony dávných časů… Ožívá příběh starý stovky let a dožaduje se svého rozhřešení. Dívka se srpem v ruce zvolna svou magickou silou mění ženicha v bezbranného somnambula. Zoufalé nevěstě nezbývá, než splnit těžký úkol, jako ve staré báji. Hledat vodu zapomnění. Nač tajemná panna, pocházející z údobí na přelomu gotiky a renesance, touží zapomenout a proč proklíná všechny ženichy?

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.