AUTOBAHN (Autobahn)

Neil LaBute

Překlad: Zuzana Malá, Petra Hanušková
Obsazení: 6 mužů, 6 žen

Sedm aktovek, odehrávajících se v autě. Neil LaBute v nich znovu dokazuje, že je především mistrem slova, ironicky chladným manipulátorem, který zkouší, kam až lze zajít.Starší muž a mladičká dívka, žena, která je během víkendového soustředění nevěrná manželovi, chlapec, rozcházející se s dívkou, všem postavám aktovek je společná jedna vlastnost - slabost, kterou ale okázale dávají najevo, málem se s ní chlubí. LaBute ukazuje, kam může dospět jednání člověka motivované nejpřirozenější vlastností ze všech, snahou vyhnout se konfrontaci s vlastní vinou, že vždy existuje dost dobrých; důvodů, proč se nemuset postavit sobě samotnému. Z jeho postav se stávají beztvaré figury omílající stále to samé, sžíraví, ironičtí dotčenci; dovolávající se moci slov, jdoucí si bezskrupulozně za svým.

  Text je k dispozici v elektronické verzi.