SCHVÁLNOSTI PRINCEZNY SCHVÁLNIČKY

Jiří M. Šimek

Obsazení: 8 mužů, 4 ženy

Schválnosti princezny Schválničky je pohádka s klasickými postavami a moderními proprietami. Mohou ji vidět děti od mateřské školy až po deváťáky. Klasická postava českých pohádek Honza je svědkem toho, když čert Čírtek dostává pokyny k odnesení princezny Schválničky do pekla. Schválnička dělá vše naschvál a po provedení stovky schválností má propadnout peklu. Honza se rozhodne ji zachránit. Její otec král Bambulín je hoden svého jména, na dceru nestačí a vláda mu také moc nejde. Proto se snadno čert stává královým ministrem lesů, vod, strání a lesních školek a Honzovi se podaří dosáhnout podobné hodnosti ministra školních učebnic, jídelen a tělocvičen. Jako ministr dává princezně různé úkoly, jejichž nesplnění jí vždycky přinese nějakou mrzutost. Jednou je postříkána vodou, po druhé ji poštípají vosy, po třetí si přiskřípne prst do pastičky na myši. Tak jí Honza chce ukázat, že schválnosti jí škodí a snaží se ji napravit, aby ji před peklem zachránil. Čertovi radí peklo a posílá mu na pomoc čarodějnici Babetu Jagu a posléze dalšího čerta, který se vydává za bohatého a mocného nápadníka. Chce zastrašit krále i princeznu tím, že na ně pošle strašlivé saně, které má ukryté v lesní jeskyni. Kouzelná babička, která pomáhá Honzovi však saně přemění na sáně, Schválnička se napraví, ale ani peklo nepřijde zkrátka, protože čert Čírtek si odnáší zlou princezninu vychovatelku.
Dějem provázejí dva kulisáci, kteří mění scénu, takže se ocitáme v lese, na zahradě, v zámecké komnatě i v pekle, a při tom písničkou komentují situaci.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.