VDĚČNÉ ŽENY (Dankbare Frauen, 1996)

Margret Kreidl

Překlad: Jana Novotná
Žánr: komedie
Obsazení: 3 ženy

Tři ženy od ranního kuropění do půlnoci. Potkávají se tam, kde se ženy obvykle potkávají: v obýváku a v kuchyni… Mají krizi. Protože ženy mají krizi pořád. Vděčné ženy nevědí, co je bolí, ale mluví o tom. Mluví, vzdychají, pláčou a smějí se. Bolest je zdrojem a předmětem smíchu. Text rakouské autorky Margret Kreidl je plný skrytých spojitostí a dvojsmyslů. Kousavá ironie, tiché dojetí i bouřlivá komika se v monologických pasážích vzájemně překrývají.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.