ANTOINE MI PRODAL SVŮJ OSUD (Antoine m´a vendu son destin)

Sony Labou Tansi

Překlad: Michal Lázňovský
Žánr: činohra
Obsazení: 1 muž, 2 ženy, 1 postava libovolného pohlaví a věku

Hra Antoine mi prodal svůj osud je panoptikálním obrazem degradace politické moci v Africe na konci 20. století. Po rozpadu koloniálních říší se v Africe vytváří jakési mocenské vakuum, v němž jsou Afričané z velké části i nadále loutkami, ale kdy se již alespoň pokoušejí najít vlastní identitu a vytvořit vlastní mocenské struktury. Jednou z krutě groteskních postav tohoto zmateného období je generál Mobutu. Sony Labou Tansi se volně inspiroval jeho osudem a vytvořil obraz představitele nové africké moci, Otce národa, Diktátora, který bojuje o moc všemi dostupnými prostředky.
    Zastihujeme ho ve chvíli, kdy už je vězněm svých „následovníků“, a přesto, zřejmě díky síle legendy, stále hraje svou roli. Sony Labou Tansi neobyčejně sugestivně zachycuje tu směsici tradičních mýtů, naivních představ, totalitních ideologií i šílených vizí, které ukazují živého člověka v osidlech obludných mocenských ambicí. Sám autor ale upozorňuje, že diktátorův osud je také zrcadlem zoufalství jedné „ztracené generace“ Afričanů. Hra – bohužel – dodnes neztratila na aktuálnosti.

Předčasně zemřelý konžský spisovatel Sony Labou Tansi je považován za otce současné divadelně-dramatické generace frankofonních Afričanů. Jeho literární a divadelní činnost (režisér, inspirátor, pedagog) dala mnoho podnětů generaci, jejíž přední představitele v minulých letech uvedla do povědomí české divadelní veřejnosti Tvůrčí Afrika (Kwahulé, Makele aj.).

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.