Röggla, Kathrin

Röggla, Kathrin

*1971

rakouská prozaička, dramatička, autorka rozhlasových her a esejistka. Narodila se v Salcburku, kde započala studium germanistiky a žurnalistiky. To dokončila v Berlíně, ve kterém od roku 1992 trvale žije a tvoří. Literárně debutovala roku 1995 prózou Niemand lacht rückwärts. V roce 2001 se v New Yorku stala očitým svědkem událostí 11. září. S pohledem na způsob jakým byly medializovány, napsala krátkou prózu really ground zero. 11. september und folgendes. Adaptace této prózy pro divadlo pod názvem fake reports byla jejím prvním dramatickým textem vůbec. V letech 2004 až 2008 podnikla četné cesty do zahraničí. Navštívila např. Gruzii, Írán, Japonsko nebo Jemen. V roce 2004 se v textu wir schlafen nicht zabývala společností výkonu z perspektivy lidí v jejím středu, v roce 2005 se v textu draußen tobt die dunkelziffer zaměřila na pohled těch, kteří jsou z ní vyloučeni, na drobné bankrotáře zruinované velkými podniky, text die beteiligten z roku 2009 se zase jako „novodobá pohádka“ konfrontoval s mediální recepcí případu Nataschi Kampuschové. Ve své tvorbě se Kathrin Röggla orientuje na globální problémy související s rozvojem kapitalistické společnosti. Hlavním prostředkem jejich pojednání je pro ni jazyk, do kterého se nutně vepisují. Právě její experimentálnost v nakládání s ním, stojící pevně v tradici rakouské dramatické literatury, je stále znovu předmětem obdivu německojazyčné kritiky. Kathrin Röggla jazyk s neobyčejným citem pro rytmus stylizuje, dohání jej až na samou jeho hranici. Často rezignuje na velká písmena, nechává své postavy promlouvat ve třetí osobě... Jazyk je pro ni zdrojem komiky a nástrojem kritiky zároveň. Ačkoli v tvůrčím procesu často uplatňuje dokumentární postupy (obsáhlé rešerše, práce s rozhovory jako s výchozím textovým materiálem apod.), nejsou díky tomu její texty dokumentární ve smyslu rezignace na uměleckou hodnotu. Vždy jsou umělecky přesvědčivými vpády do sociální reality současného světa. Od roku 2012 je Kathrin Röggla členkou Akademie umění v Berlíně. Je také nositelkou mnoha literárních i divadelních ocenění. Z těch nejvýznamnějších jsou to např. Italo-Svevo-Preis (2001), Nestroy-Theaterpreis (2010) či Arthur-Schnitzler-Preis (2012).


Synopse

MY NESPÍME

ZÚČASTNĚNÍ

FAKE REPORTS

NEVYHNUTELNÍ