ODVAR (L'Infusion, 2004)

Pauline Sales

Překlad: Sarah Biderman
Obsazení: 2 muži, 1 žena

Mladá francouzská autorka Pauline Salesová se věnuje psaní pro divadlo od konce devadesátých let a za nedlouhou dobu si již dokázala získat přízeň režisérů, diváků i kritiky. Její hry byly s úspechem hrány i mimo Francii - v roce 2002 se její hra Il aurait suffi que tu sois mon frère (Stačilo by, kdybys byl můj brácha) hrála v londýnském Royal Court Theatre.

Odvar (L'Infusion) je hrou pro trojici herců - pro dva muže a jednu ženu, kteří se v křehkém lyrickém dialogu snaží vypořádat s nelehkou a emočně vypjatou situací. Muž se vyrovnává se smrtí své ženy. Do toho přichází nečekaný host - ten druhý. Bortí se hranice mezi realitou a představami. Bolest oživuje minulost, žena s oběma muži hovoří, muži hovoří s ní. Vzpomínky, neštěstí i chvilková uvolnění se dohromady skládají v nesnadném autorčině dialogu složeném často z krátkých replik. Mnohdy se pasáže textu opakují, podobně jako nám znovu a znovu tanou na mysli naše vzpomínky.

Poslední hra Pauline Salesové představuje jistý typ současného moderního psaní pro divadlo, které nehodlá nechat diváka pasivním pozorovatelem, ale snaží se ho zapojit a nechat ho přemýšlet o tom, co by se ho mohlo bezprostředně týkat.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.