JOSEF A MARIE

Peter Turrini

Překlad: Petr Kučera
Obsazení: 1 muž, 1 žena

Nejúspěšnější hra předního rakouského dramatika plná humoru, moudrosti a ironie. Strážník a uklízečka, osamělí lidé na sklonku svých životů, se ocitnou na Štědrý večer zavřeni v obchodním domě. Na konci bizarního vyprávění o mizériích jejich životů je jim dopřána kapka naděje.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.