KLASIK V PORNOSHOPU (Grillparzer im Pornoladen)

Peter Turrini

Překlad: Jitka Jílková
Obsazení: 1 muž, 1 žena

          Do obchodu se sexuálními pomůckami vstoupí žena. Naváže rozhovor s majitelem, vyptává se na funkci některých pomůcek. Jejich dialog směřuje nejen k informaci o nabízeném zboží, ale především k odhalení vlastních životních problémů. Při hře s předváděním pomůcek, která začíná vesele a nezávazně, se jak zákaznice, tak prodavač dostávají do stavu, kdy jeden na druhém vybíjejí svou nastřádanou agresi, muž (dříve suflér v Burghtheateru, jehož vystřídaly ženy - nápovědky) a emancipovaná žena vkládají do stále krutější sadomasochistické hry veškerou tíhu svých psychických problémů a lidskou osamělost. Ve chvílích, vzájemného mučení si vyprávějí o svém životě a realizují svou skrývanou potřebu ztrestat druhé pohlaví za vlastní osud. Hra končí tím, že prodavač - chiropraktik namasíruje ženino zmučené tělo, aby vůbec mohla vstát, a ona pak odchází s tím, že přijde zase.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.