ONA (Ella)

Susana Torres Molina

Překlad: Šárka Pavelková
Obsazení: 2 muži

Přinášíme vám možnost seznámit se s dílem nejslavnější argentinské dramatičky Susany Torres Molina. Její hra Ella je  o osudové ženě, která se na jevišti fyzicky nikdy neobjeví. Je však motorem, který spojuje dva hlavní (a jediné) mužské protagonisty. Oba totiž milují stejnou ženu. Iriondo a Marley se setkají v turecké sauně. Jsou to jediné postavy hry, i když podle úvodního náčrtu existuje ještě někdo třetí - „její“ manžel, který na dnešním setkání zdánlivě chybí. Na počátku spolu mluví jakoby se nikdy předtím neviděli, nicméně jeden z nich přesně ví, s kým má tu čest, protože toho druhého sledoval a toto setkání naplánoval kvůli ženě, kterou miluje. Okolnosti je pomalu nutí k tomu, aby své pocity i myšlenky vyjadřovali slovy, které se jen zřídkakdy muži odváží vyslovit - utrpení z vášně, vlastnictví druhé osoby, teroru a odloučení. Oba musí čelit pravdě, svému „protivníkovi“ i sami sobě: žárliví, nevěrní, dychtiví. Oba mohou být obětí i mstitelem, ale který je který? Hra překvapuje osobitým humorem a nečekaným  koncem, který celé hře dává nový význam.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.